Parkstad City Hotel Brunssum

 

Het bestaande hotel aan de Kerkeveldstraat 5-7 te Brunssum wordt weer opnieuw in gebruik genomen. Wij hebben een ontwerp gemaakt voor het uitbreiden van het aantal hotelkamers en de procedure begeleid in het kader van de bouwvergunning en de brandveiligheidsvergunning.

Inmiddels zijn de aanpassingen gereed en is de brandveiligheidsvergunning afgeleverd.

Vanaf maart wordt het hotel weer in bedrijf genomen. Wij wensen PCH veel succes!