Kantoorpand Zorggroep Triade

Zorggroep Triade heeft de sinds jaren leegstaande Kazernegebouwen aan de Rimburgerweg te Brunssum aangekocht. Het pand was sinds 2008 niet meer in gebruik en werd overwoekerd door vegetatie. Het leegstaande gebouw werd frequent bezocht door vandalen en werd in 2013 aangekocht in een zeer slechte staat.

Op dit moment worden er rigoureuze verbetermaatregelen getroffen, het overtollig groen is verwijderd, de lekkages zijn gedicht, de installaties zijn weer in bedrijf gesteld en het pand wordt intern gereedgemaakt voor ingebruikname als kantoorpand voor Zorggroep Triade.  De brandveiligheidsvergunningen zijn aangevraagd en verleend en per 1 januari 2014 zal het gebouw (deels) in gebruik genomen worden.

In 2014 zullen de resterende bouwdelen ter hand genomen worden.

De binnenruimtes worden geschilderd en van nieuwe plafonds voorzien. De installaties zijn volledig vervangen, te denken valt aan: Nieuwe meterkasten, nieuwe data- en telefonienetwerken, nieuwe waterleiding en sanitair, nieuwe brandslanghaspels en brandmeldinstallaties, nieuwe LED verlichting, nieuwe vloerbedekking, nieuwe puien. Kortom een volledige metamorfose van in eerste instantie het binnenwerk.